Meer informatie over online aanmelden voor de basisscholen in Kontich vind je op www.kontich.be/aanmelden-voor-het-basisonderwijs-kleuter--en-lagere-school of lees je in onze folder: www.kontich.be/infofolder-naar-school-in-kontich

Heb je hulp nodig bij het aanmelden zelf?

Elke vertrouwenspersoon mag je bijstaan bij de online aanmelding van je kind.
Dat kan een familielid, vriend of buur zijn, of je kan zeker terecht:
- bij de scholen
- bij het Huis van het Kind 
- bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
- bij je maatschappelijk werker (als je OCMW-cliënt bent).

Heb je specifieke vragen?

Ga je binnenkort verhuizen?
Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden. Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2025 op een ander adres zal wonen, kan de Ombudsdienst Inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden voor het einde van de betreffende aanmeldingsperiode. Een officieel document is bv. een huurcontract, aankoopakte of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid moet je bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, te verkrijgen via https://omgevingsloket.be/. Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen bij meerderheid.

Heb je (nog) geen rijksregisternummer?
- Om een kind aan te melden heb je het rijksregisternummer nodig. Je vindt dit op de ISI+-kaart, de Kids-ID of een kleefbriefje van het ziekenfonds. Het nummer bestaat uit 11 cijfers, en begint met de omgekeerde geboortedatum, dus jaar-maand-dag. Het kan gebeuren dat een kind, om welke reden ook, (nog) niet over een rijksregisternummer beschikt. In dat geval kan je via flankerend.onderwijsbeleid@kontich.be een zogenoemd aanmeldingsnummer aanvragen. Aan elke leerling zonder rijksregisternummer kan slechts één aanmeldingsnummer voor dit aanmeldsysteem worden toegekend.

Wil je een tweeling aanmelden?
- Misschien wil je twee kinderen aanmelden voor hetzelfde geboortejaar of leerjaar. Dat kan zolang ze 'behoren tot dezelfde leefentiteit': tweelingen dus, of halfbroers/-zussen of stiefbroers/-zussen, of broers/zussen waarvan een van beide een schoolse vertraging heeft opgelopen of juist een jaartje vooruit zit.
Je doet dan een aparte aanmelding voor elk kind.
In het geval de kinderen, die behoren tot dezelfde leefentiteit en die je had aangemeld voor hetzelfde geboortejaar of leerjaar, een ticket zouden krijgen voor verschillende scholen, overleggen die scholen in samenspraak met de betrokken ouders, en rekening houdend met de mogelijkheden van de scholen, wie de kinderen samen kan ontvangen door eventueel in overtal te gaan hiervoor.

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen en vind je het ook niet op onze webpagina's of in de folder?
Neem dan contact op met de helpdesk via flankerend.onderwijsbeleid@kontich.be of 0499/058681.